r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

herb starostwa i dokumenty
31-01-2022

WAŻNE! STAROSTWO POWIATOWE W KRAŚNIKU! UWAGA! ZMIANY ZASAD PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW!

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w Starostwie Powiatowym w Kraśniku zostają wprowadzone ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów.

Od 31 stycznia br. do 28 lutego br. obsługa interesantów odbywać się będzie WYŁĄCZNIE poprzez kontakt telefoniczny, skrzynkę e-mail oraz za pośrednictwem platformy ePUAP. 

Wykaz telefonów oraz adresów e-mail znajduje się pod linkiem: http://powiatkrasnicki.pl/cms/18557/wykaz_telefonow

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów WYŁĄCZNIE z wcześniejszym zarezerwowaniem wizyty w systemie e-kolejka: http://kolejka.powiatkrasnicki.pl/ lub za poprzez kontakt telefoniczny: 81 826 18 56. 

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku przyjmuje interesantów WYŁĄCZNIE z wcześniejszym zarezerwowaniem terminu wizyty za pomocą kontaktu telefonicznego. 

Korespondencje wpływającą do Starostwa Powiatowego w Kraśniku należy zostawić w punkcie informacyjnym na parterze biurowca lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Kraśniku - al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik.

WAŻNE TELEFONY:


Biuro Starosty - 81 825 58 99
Wydział Organizacyjno-Kadrowy: 81 826 18 55
Wydział Budownictwa: 81 826 17 80
Wydział Komunikacji i Transportu: 81 826 17 74, 81 826 18 56
Wydział Kontroli: 81 826 18 58
Wydział Finansowy: 81 826 18 02
Wydział Edukacji i Sportu: 81 826 17 89
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska: 81 826 17 81
Wydział Inwestycji: 81 458 10 86
Wydział Spraw Społecznych: 81 826 17 87
Wydział Promocji: 81 826 18 00
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: 81 826 11 76
Wydział Gospodarki Nieruchomościami: 81 826 41 41
Wydział Geodezji: 81 826 41 09
Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta: 81 826 18 71
Geolog Powiatowy: 81 825 54 86


Podstawa prawna: Zarządzenie Starosty Kraśnickiego nr 7 z dn. 28 stycznia 2022 r.

plakat

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: