r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Ściąganie azbestu
28-01-2022

AKTUALIZACJA!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu VI naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. O zakwalifikowaniu do projektu będzie decydować kolejność zgłoszeń oraz stopień pilności.

 

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał w dniach:
31.01.2022 r. - 08.02.2022 r. pok. nr 15. w godzinach 7.30-15.00.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.
Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Trzydnik Duży pok. nr 15 lub pod numerem telefonu 15 873 18 79 wew. 325 oraz na stronie https://azbest.lubelskie.pl/
Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony: https://azbest.lubelskie.pl Dostępne są także w Urzędzie Gminy. 

We  wniosku należy podać ilość w metrach kwadratowych wyrobów zawierających azbest , numer ewidencyjny nieruchomości na której jest usytuowany budynek  lub pryzma eternitu.

 Do wniosku  o  dofinansowanie usunięcia wyrobów azbestowych :

 1.  z dachów budynków należy dołączyć: 
  •  ocenę stanu wyrobów zawierających azbest,
  •  zgłoszenie wymiany pokrycia dachowego w Starostwie Powiatowym w Kraśniku
  • pozwolenie na rozbiórkę budynku lub pozwolenie na przebudowę dachu
 2. z pryzm zgromadzonych na nieruchomości po 2004 r.  należy dołączyć :
  •  oświadczenie  uprawnionego wykonawcy, że demontaż eternitu  został wykonany zgodnie z prawem,
  •  ocenę stanu wyrobów zawierających azbest.
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: