r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Radni o nowej sieci szkolnej
08-02-2017

Radni o nowej sieci szkolnej

Publiczne Gimnazjum w Trzydniku Dużym będzie stopniowo wygaszane, a docelowo będą się w nim uczyć dzieci ze starszych klas podstawówki. Ich młodsi koledzy będą uczęszczać do Szkoły Podstawowej w Woli Trzydnickiej.
Takie są główne założenia projektu nowej sieci szkolnej, którą rada gminy przyjęła na sesji w środę 8 lutego. Za uchwałą w tej sprawie zagłosowali wszyscy radni.

Na razie Gmina Trzydnik Duży jest organem prowadzącym 5 podstawówek - w Łychowie, Olbięcinie, Rzeczycy Księżej, Rzeczycy Ziemiańskiej i Woli Trzydnickiej oraz gimnazjum w Trzydniku Dużym. Od nowego roku szkolnego szkoła w Woli Trzydnickiej będzie się mieścić w dwóch miejscach - w Woli Trzydnickiej i w Trzydniku Dużym. W ten sposób budynek obecnego gimnazjum zostanie zagospodarowany, ale ze względu na koszty, dostępność uczniów do dobrze wyposażonej bazy dydaktycznej i organizację pracy nauczycieli, samorząd nie będzie tworzyć nowej szkoły podstawowej. - Z naszych szacunków wynika, że tylko na wynagrodzenia nauczycieli w szkole podstawowej musielibyśmy wydać rocznie ponad 1 milion złotych, a koszty reformy oświaty i tak będą bardzo poważne. Już straciliśmy około 120 tysięcy złotych subwencji oświatowej, co spowodowało, że musieliśmy zmienić tegoroczny budżet, a jeszcze nie wiadomo jak będą wyglądać arkusze organizacyjne i możliwości łączenia oddziałów. Oprócz tego żadna z naszych podstawówek nie jest dostatecznie przygotowana do nauki przedmiotów, które teraz są w gimnazjum, a w nowym systemie będą w najstarszych klasach podstawówki. Pracownie chemiczną, fizyczną i geograficzną z prawdziwego zdarzenia mamy tylko w Trzydniku Dużym, natomiast w szkołach podstawowych trzeba je będzie przygotować - mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej wójt Gminy Trzydnik Duży Franciszek Kwiecień.

Z szacunkowych danych wynika, że około 60 uczniów, którzy według dotychczasowych zasad we wrześniu mogliby rozpocząć naukę w dwóch pierwszych klasach gimnazjum, w wyniku reformy trafi do pięciu 8-klasowych podstawówek. Zmiany spowodują, że liczba godzin zwiększy się o 87, za które, podobnie jak zorganizowanie nowych pracowni, gmina będzie musiała zapłacić z własnego budżetu.

Przyjęta w środę uchwała zostanie teraz przekazana kuratorowi oświaty i związkom zawodowym. Żeby zmiany weszły w życie kurator musi je zaakceptować, natomiast opinia związkowców nie jest dla samorządu wiążąca.

Oprócz dostosowania sieci szkolnej do nowego ustroju szkolnego rada zgodziła się przekazać pieniądze na wspólne inwestycje drogowe z innymi samorządami - powiatowym i wojewódzkim. Powiat Kraśnicki otrzyma 400 tysięcy na odnowę dróg Kraśnik - Owczarnia - Rzeczyca Ziemiańska i w Trzydniku Małym oraz budowę chodnika w Rzeczycy Księżej. Natomiast samorządowi wojewódzkiemu gmina przekaże 150 tysięcy na budowę dwóch zatok autobusowych połączonych chodnikiem przy drodze w Węglinie.
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: