r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Psy w kojcu
24-01-2022

Uwaga!!! Ważna informacja dla właścicieli zwierząt oraz osób zgłaszających konieczność odłowienia zwierzęcia

Apelujemy do mieszkańców Gminy Trzydnik Duży o zwrócenie uwagi na problem wałęsających się zwierząt. Do Urzędu Gminy docierają sygnały o wałęsających się psach na terenie naszej gminy, które stanowią poważne zagrożenie dla mieszkańców a w szczególności dla dzieci uczęszczających do szkół. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci, prosimy o odpowiednie zabezpieczenie swoich nieruchomości przed samowolnym opuszczeniem przez psy i bezwzględne utrzymywanie zwierząt na terenie swojej posesji.

Należy pamiętać, że zwierzęta w większości przypadków mają swoich właścicieli, a pojawiające się „bezdomne psy”, to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właściciela.

Z uzyskanych informacji i obserwacji wynika, iż w większości przypadków psy zgłaszane do odbioru nie są bezpańskie. Są to psy, które oddaliły się z okolicznych domów przez nierozwagę swoich właścicieli. Zdarza się to często w okresie godowym zwierząt. W czasie tym psy są w stanie migrować nawet na odległość kilku kilometrów. Niekiedy sytuacja ta trwa do tygodnia, albo i dłużej.

 

Niewskazane jest jakiekolwiek dokarmianie wałęsających się psów. Osoby, które zauważyły w pobliżu swojej posesji wałęsającego się psa nie powinny zamykać go na terenie swojej nieruchomości. W konsekwencji może to doprowadzić do tego, że psy nie będą wracać do swoich posesji. Zwierzę – o ile nie będzie dokarmiane – w końcu samo opuści posesję i wróci do swojego właściciela. Pamiętajmy, aby nie odbierać psu szansy powrotu do domu!

 

Ponadto informujemy, że zgłoszenia odbioru zwierzęcia jako bezdomnego, od mieszkańców, którzy zapewnili wałęsającemu się psu opiekę, schronienie oraz wyżywienie na terenie swojej nieruchomości, nie będą przyjmowane. Należy pamiętać, że osoba przyjmująca psa do swojego domu, zapewniająca mu opiekę i wyżywienie staje się jego właścicielem. Nie można zapominać także o tym, że w większości przypadków „wałęsające się psy” mają właścicieli, jednak szybko przyzwyczajają się do miejsca, w którym zapewniono im wyżywienie.

 

Jak zgłosić bezdomne zwierzę?

 

  • W przypadku, gdy właściciel wałęsającego się zwierzęcia jest znany, należy fakt ten zgłosić bezzwłocznie na Posterunek Policji. Policja ma prawo nałożyć wówczas mandat na nieodpowiedzialnego właściciela. Przypominamy, że zgodnie z Kodeksem Wykroczeń

„Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazowych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt, podlega karze grzywny do 1000 złotych”.

  • W sytuacji kiedy naszego pupila nie ma w domu kilka dni, prosimy taką sytuację zgłaszać do Urzędu Gminy. Unikniemy wówczas sytuacji, że nasz pies zostanie odłowiony i przekazany do Schroniska.
  • Kiedy mamy faktyczne podejrzenie, że zwierzę jest bezpańskie wówczas należy zgłoszenia kierować telefonicznie, mailowo (poprzez przesłanie zdjęcia zwierzęcia) lub osobiście do Urzędu Gminy. Urząd Gminy podejmie próby poszukiwania właściciela. Gdy nie znajdzie się jednak właściciel zwierzęcia, zostanie wezwane schronisko. Jeśli okaże się, iż zgłoszone i zabrane zwierzę miało właściciela, zostanie on obciążony kosztami odbioru i utrzymania go w schronisku.

 

Przekazując zgłoszenie do Urzędu Gminy, Posterunku Policji należy podać: swoje dane osobowe, miejsce przebywania zwierzęcia, nr telefonu kontaktowego.

 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: