r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Herb Gminy na rozmytym tle
11-01-2022

Gminne środki na zadania publiczne

Gmina Trzydnik Duży ogłosiła konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. W tym roku stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, prowadzące działalność pożytku publicznego, otrzymają ponad 164 tysiące złotych. To o prawie 30 tysięcy złotych więcej niż w 2021 roku.

Pieniądze, przeznaczone na zadania sportowe, mogą być wykorzystane m.in. na: organizację treningów, udział w zawodach, zakup sprzętu oraz szkolenia trenerów piłki nożnej, siatkówki, tenisa stołowego i zapasów.

Działalność sekcji piłki nożnej gmina chce wesprzeć kwotą ponad 104 tysiące złotych, dla pingpongistów przekaże 22 tysiące złotych, zapaśnicy otrzymają 16 tysięcy złotych, a siatkarze - 12 tysięcy złotych.

Na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym trzydnicki samorząd przekaże 10 tysięcy złotych. Te środki można wykorzystać m.in. na realizację programów profilaktycznych w szkołach podstawowych oraz programów terapeutycznych dla osób uzależnionych.

Propozycje wykorzystania tych pieniędzy można składać w sekretariacie urzędu gminy do 24 stycznia.

Wszystkie zadania powinny zostać zrealizowane do końca tego roku, a szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne na stronie: www.trzydnikduzy.pl


(fot. UG Trzydnik Duży)

Źródło: IAS24

 https://ias24.eu/aktualnosci,trzydnik-duzy-gminne-srodki-na-zadania-publiczne,26418.html?p=1

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: