r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Polskie pieniądze
07-01-2022

Jest budżet na nowy rok

Rada Gminy Trzydnik Duży uchwaliła budżet na 2022 rok. Głosowanie w tej sprawie odbyło się podczas sesji w środę 5 stycznia. W tegorocznym planie finansowym są zapisane dochody w wysokości ponad 29 milionów złotych i wydatki na poziomie prawie 31 milionów 100 tysięcy złotych.
- Na inwestycje zaplanowaliśmy około 7 milionów złotych. To o 2 miliony 700 tysięcy złotych więcej niż w 2021 roku. Większość najpoważniejszych zadań będzie współfinansowana ze źródeł zewnętrznych - mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej wójt gminy Trzydnik Duży Krzysztof Serafin.

W 2022 roku samorząd planuje m.in. rozpoczęcie wartej 6 milionów złotych budowy hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Olbięcinie. - Inwestycja będzie realizowana w formule "zaprojektuj i wybuduj". Mamy nadzieję, że w tym roku uda się opracować dokumentację, na którą w budżecie zapisaliśmy 200 tysięcy złotych, a prace są planowane na lata 2023 - 2024. 5 milionów 400 tysięcy złotych mamy na ten cel z Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład", a z własnych środków dołożymy 600 tysięcy złotych - zapowiada Krzysztof Serafin.
 
W uchwalonym budżecie są również 3 miliony złotych na modernizację odcinka drogi gminnej w Olbięcinie tzw. Paramie. To zadanie także będzie współfinansowane z "Polskiego Ładu", skąd samorząd otrzymał 2 miliony 850 tysięcy złotych.

W "Paramie" w Olbięcinie gmina chce w tym roku przebudować jeszcze jeden fragment drogi gminnej, na którą radni zabezpieczyli prawie 670 tysięcy złotych. Wójt Krzysztof Serafin liczy, że pieniądze te uda się pozyskać z Rządowego Programu Rozwoju Dróg. Decyzji o podziale dotacji jeszcze nie ma.

Korzystając z RFRD trzydnicki samorząd zaplanował również budowę drogi w Łychowie Gościeradowskim do ujęcia wody w Zdziechowicach. Rada gminy zaplanowała na to zadanie prawie 840 tysięcy złotych, po połowie z RFRD i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
W planach inwestycyjnych na 2022 rok jest także przebudowa remizy OSP w Węglinie o szacunkowej wartości 1 miliona złotych. W tym przypadku 585 tysięcy złotych stanowią środki z RFIL, a 415 tysięcy złotych z "Polskiego Ładu". Przetarg na to zadanie ma być ogłoszony w tym miesiącu.

Wspólnie z samorządem województwa lubelskiego Gmina Trzydnik Duży chce w tym roku również wybudować kolejne odcinki chodnika przy drodze wojewódzkiej 855 w Węglinie. Na ten cel radni zapisali 200 tysięcy złotych. Podobną kwotę ma przeznaczyć samorząd wojewódzki.

Nowe chodniki powstaną także w Rzeczycy Ziemiańskiej i Rzeczycy Ziemiańskiej Kolonii. Na kontynuację robót, prowadzonych w latach 2020 - 2021 rada zaplanowała 100 tysięcy złotych.
 
Kolejne 100 tysięcy złotych radni zabezpieczyli w budżecie na wspólną z Gminą Zaklików modernizację drogi od ujęcia wody w Zdziechowicach do Karkówki. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy Łychowa Gościeradowskiego zyskają krótszy dojazd do Trzydnika Dużego. Obydwa samorządy mają podzielić się kosztami po połowie.

Poważnym wydatkiem nadal będzie oświata, na którą w 2022 roku trzeba wydać ponad 10 milionów 300 tysięcy złotych, przy subwencji sięgającej około 5 milionów 270 tysięcy złotych.

Za projektem tegorocznego budżetu podczas środowej sesji zagłosowali wszyscy radni, biorący udział w obradach.
 
 
Źródło: IAS24
https://ias24.eu/aktualnosci,trzydnik-duzy-jest-budzet-na-nowy-rok,26392.html
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: