r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Herb Gminy na rozmytym tle
03-01-2022

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2022 roku

Wójt Gminy Trzydnik Duży działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) OGŁASZA otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2022 roku, w zakresie: PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Ikona pdfCała treść ogłoszenia, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [257.97 KB]

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: