r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

chleb
06-12-2021

Skierowania na pomoc żywnościową

Znajdujący się w trudnej sytuacji mieszkańcy gminy Trzydnik Duży mogą się zgłaszać po skierowania, upoważniające do odebrania paczek żywnościowych. Pierwsza transza produktów z nowej edycji unijnego programu pomocy żywnościowej ma być dostarczona po Nowym Roku, ale by je otrzymać trzeba wcześniej uzyskać wspomniany dokument.

Wsparcie przysługuje osobom, które spełniają kryterium dochodowe. W przypadku osoby samotnie gospodarującej dochód nie może przekraczać 1 542 złotych 20 groszy netto miesięcznie, a w przypadku osób w rodzinie - 1 161 złotych 60 groszy na osobę.

By udokumentować dochód i otrzymać skierowanie na pomoc żywnościową trzeba się zgłosić do Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym z decyzją o pobieranej rencie lub emeryturze, w przypadku osób utrzymujących się z rolnictwa - z nakazem podatkowym z 2021 roku, zaświadczeniem z pracy o zarobkach netto albo decyzją o pobieranych świadczeniach rodzinnych. Pracownicy OPS przypominają, że świadczenie wychowawcze 500+ nie jest wliczane do dochodu.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w OPS lub telefonicznie pod numerem: 15 873 18 75.

Żywność będzie pochodzić z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W poprzedniej jego edycji z tej formy wsparcia w gminie Trzydnik Duży skorzystały 503 osoby z 207 rodzin.

Źródło: IAS 24

 

https://ias24.eu/aktualnosci,trzydnik-duzy-skierowania-na-pomoc-zywnosciowa,26238.html?p=1

 

 

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: