r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

okladka z herbem
02-12-2021

Stypendyści nagrodzeni

46 uczniów ze szkół, prowadzonych przez Gminę Trzydnik Duży, otrzymało stypendia wójta. Ich uroczyste wręczenie odbyło się w środę 1 grudnia przy okazji koncertu, podsumowującego tegoroczne obchody święta niepodległości.

Uczniowie zostali nagrodzeni za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2020 - 2021.

Dwie uczennice ze Szkoły Podstawowej w Rzeczycy Ziemiańskiej spełniły warunki, by odebrać stypendia naukowe i sportowe. To Natalia Łukasik ze średnią ocen 5,33 i Julia Partyka ze średnią 5,36, które miały wzorowe oceny z zachowania oraz były finalistkami Mistrzostw Województwa Lubelskiego i Mistrzostw Polski LZS Młodziczek w zapasach.

Kolejne trzy stypendia sportowe za sukcesy w zapasach odebrały - Anna Bryczek, Agnieszka Bryczek i Oliwia Torba, które również uczą się w SP w Rzeczycy Ziemiańskiej.
Za wyniki w nauce zostali także nagrodzeni następni uczniowie szkoły w Rzeczycy Ziemiańskiej - Wojciech Szczepanik, Paulina Paździora, Julia Czerwińska i Julia Kowal.

Szkołę Podstawową w Trzydniku Dużym w gronie stypendystów reprezentują: Szymon Partyka, Karol Biernat, Marcel Zmorczyński, Aleksandra Lenart, Bartłomiej Cieślik, Adrianna Jocek, Adrian Danielewicz, Zuzanna Szymańska, Alicja Olszowy, Lena Pikuła, Amelia Skrzypek, Piotr Pietras, Bartłomiej Ufniarz, Wiktor Brankiewicz, Wiktoria Garbacz, Julia Krawczyk, Alicja Mazurek, Aleksandra Szczepanik, Zofia Stępień, Anna Sidorowska, Oliwia Pasieczna, Szymon Zięba, Jakub Kosikowski, Wioletta Pelc i Amelia Pałka.

Ze Szkoły Podstawowej w Olbięcinie na stypendia zasłużyli: Aleksandra Lenart, Krzysztof Chmielewski, Julia Skórka, Artur Buda, Mateusz Rydzewski, Natalia Odrzywolska i Weronika Krajewska.
Listę nowych stypendystów uzupełniają: Jakub Miękina, Emilia Szot, Adam Skoczylas i Gabriela Kot ze Szkoły Podstawowej w Łychowie Gościeradowskim oraz Natalia Baran ze Szkoły Podstawowej w Rzeczycy Księżej.

Podczas środowej uroczystości stypendia wręczali wójt gminy Trzydnik Duży Krzysztof Serafin, sekretarz Tomasz Mularczyk oraz przewodnicząca komisji kultury, zdrowia i wychowania rady gminy Beata Drewniak.

By otrzymać stypendium naukowe wójta gminy Trzydnik Duży trzeba mieć średnią ocen co najmniej 5,3 bez ocen poniżej dobrej i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania; uzyskać 100% z egzaminu ósmoklasisty z dowolnego przedmiotu; uzyskać tytuł finalisty lub laureata konkursu, olimpiady organizowanej zgodnie z rozporządzeniem ministerstwa edukacji albo konkursu rekomendowanego bądź objętego patronatem kuratora oświaty, lub ministra edukacji oraz co najmniej dobra ocenę z zachowania.

Stypendium sportowe przysługuje uczniom, którzy byli finalistami zawodów w konkurencji indywidualnej szczebla co najmniej wojewódzkiego oraz mają minimum dobrą ocenę z zachowania.

Gmina nagradza również uczniów, którzy mają znaczące sukcesy w dziedzinach artystycznych, ale w tej edycji wniosków o przyznanie takich stypendiów nie było.

Łącznie na stypendia dla uczniów, którzy wyróżniają się wynikami w nauce, osiągnięciami sportowymi czy sukcesami artystycznymi, Gmina Trzydnik Duży rocznie przeznacza około 20 tysięcy złotych.

 

(fot. MC)

 

Źródło: IAS24

https://ias24.eu/aktualnosci,trzydnik-duzy-stypendysci-nagrodzeni-foto,26219.html

 

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: