r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Worki na śmiecie
18-11-2021

Przetarg na odbiór odpadów ogłoszony

Gmina Trzydnik Duży czeka na oferty firm, które od nowego roku zajmą się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Termin przyjmowania propozycji upływa 3 grudnia, a nowa umowa będzie obowiązywać przez rok.

Zostaną w niej uwzględnione zmiany, które rada gminy wprowadziła w regulaminie utrzymania porządku i czystości. - Ta najważniejsza dotyczy częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych, która została wprowadzona na podstawie nowych przepisów ustawowych. Do tej pory taka frakcja, od kwietnia do października, była odbierana dwa razy w miesiącu. Według nowych zasad przez cały rok będzie się to odbywać raz na miesiąc - mówi wójt gminy Trzydnik Duży Krzysztof Serafin.

Jednocześnie podkreśla, że wpływy z opłat śmieciowych nie pokrywają w całości kosztów obsługi całego systemu gospodarowania odpadami i przypomina, że na jednej z ostatnich sesji rada gminy zdecydowała o przekazaniu na ten cel dodatkowych 300 tysięcy złotych.

Wójt Krzysztof Serafin ma nadzieję, że zmiana częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych wpływie na obniżenie kosztów obsługi systemu i utrzymanie stawek opłat śmieciowych na dotychczasowym poziomie.

Źródło IAS24

https://ias24.eu/aktualnosci,trzydnik-duzy-przetarg-na-odbior-odpadow-ogloszony,26143.html?p=1

 

 
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: