r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Nowa umowa na odbiór śmieci
02-01-2017

Nowa umowa na odbiór śmieci

W nowym roku nie zmieni się firma odbierająca śmieci od mieszkańców gminy Trzydnik Duży, ale koszty tych usług będą wyższe. W piątek 30 grudnia władze gminy podpisały nową umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 stycznia 2017 roku.
- By wybrać wykonawcę potrzebowaliśmy dwóch przetargów, ponieważ do pierwszego zgłosiła się tylko jedna firma, która zaproponowała cenę o ponad 100 złotych za tonę śmieci wyższą niż do tej pory. W drugim postępowaniu było dwóch oferentów, ale wybrana oferta również jest droższa od dotychczasowej o ponad 40 złotych za tonę. Wśród przyczyn podwyżki wykonawcy wymieniali wzrost płacy minimalnej, która będzie wyższa od 1 stycznia - tłumaczy w rozmowie z Informacyjną Agencją Samorządową wójt gminy Trzydnik Duży Franciszek Kwiecień.

Firma odbierająca odpady od mieszkańców nie zmieni się, ale już w listopadzie rada gminy postanowiła podnieść stawki opłat śmieciowych. - Powodem tej decyzji był fakt, że dotychczasowe wpływy z opłat nie pokrywały wszystkich kosztów całego systemu. Deficyt wyniósł ponad 70 tysięcy złotych, przy ściągalności należności sięgającej 85 procent. To nie jest zły wynik, ale nawet gdyby wszyscy mieszkańcy je uregulowali i tak pieniędzy byłoby za mało - wyjaśnia Franciszek Kwiecień.

Nowa stawka za odpady posegregowane w przypadku gospodarstw, w których mieszka 1 lub 2 osoby, wyniesie od stycznia 8 zamiast dotychczasowych 7 złotych, a w pozostałych przypadkach opłaty będą wyższe o złotówkę i 50 groszy. W gospodarstwach 3- i 4-osobowych wyniosą one 6,50 złotych, w gospodarstwach 5- i 6-osobowych 5,50 złotych, a gdy w gospodarstwie mieszka 7 i więcej osób, za każdą opłata wyniesie 5 złotych. Za śmieci zmieszane stawki wyniosą odpowiednio - 16, 13, 11 i 10 złotych.

Źródło: IAS 24
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna