r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Napis konsultacje
14-10-2021

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Wójt Gminy Trzydnik Duży informuje, że w dniach od 14 października 2021 r. do 28 października 2021 r. odbędą się konsultacje projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Trzydnik Duży z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok’’

 

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia
28 października 2021 r. (czwartek, godz. 15.30):

  • elektronicznie na adres: ugtrzydnik@ops.pl
  • pisemnie na adres:

Urząd Gminy Trzydnik Duży

Trzydnik Duży 59A

23-230 Trzydnik Duży

 

W przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Trzydnik Duży, a nie data stempla pocztowego.

Więcej informacji na stronie: ugtrzydnikduzy.bip.lubelskie.pl

 

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: