r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Kawałek plakatu z informacjami
01-10-2021

Szlak turystyczny – potencjał obszaru LGD

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej rozpoczęła realizację projektu własnego pn: „ Szlak turystyczny – potencjał obszaru LGD”.
Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej serdecznie zaprasza do udziału w projekcie Szlak turystyczny - potencjał obszaru LGD
 
Do udziału zapraszamy przedstawicieli oraz mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej
 
07.10 godz. 9.00 Gminny Ośrodek Kultury w Wilkołazie
 
Wilkołaz Pierwszy 9, 23-212 Wilkołaz
 
W ramach zadania: opracowanie koncepcji szlaku oraz opracowanie i wydanie mapy szlaku rowerowego
 
Szczegóły pod nr tel. 81 825 27 27 lub w biurze LGD ul. Lubelska 115, Kraśnik
 
 Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja pn. „Szlak turystyczny - potencjał obszaru LGD" wspófinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" z zakresu zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 
Plakat z informacjami
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: