r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Świnie
01-09-2021

Uwaga mieszkańcy gminy Trzydnik Duży

W związku z Rozporządzeniem Nr 22 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów janowskiego i kraśnickiego (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego Poz. 3603) na podstawie §1 pkt 1 i 2 Gmina Trzydnik Duży w powiecie kraśnickim określona została obszarem zapowietrzonym i zagrożonym.

Zgodnie z § 3 cytowanego wyżej Rozporządzenia, na obszarze zapowietrzonym nakazuje się:

 1. Oczyszczanie i odkażanie środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu
  1. zwierząt
  2. tusz
  3. pasz
  4. nawozów naturalnych
  5. przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby
 2. Zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
 3. Niezwłoczne powiadamianie właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii poprzez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
 4. Oznakowanie obszaru poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach, trwałych tablic z napisem: ”AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY”
 5. Umieszczenie na drogach wylotowych z obszaru mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz ich utrzymywanie w stanie wilgotnym; 
 6. Umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, naczyń ze środkiem do dezynfekcji rąk oraz mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym;
 7. Pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

 1. Oczyszczanie i odkażanie środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu
  1. zwierząt
  2. tusz
  3. pasz
  4. nawozów naturalnych
  5. przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie się choroby
 2. Zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwa przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
 3. Niezwłoczne powiadamianie właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
 4. Oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”

Wójt Gminy Trzydnik Duży zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców gminy Trzydnik Duży o przestrzeganie wymienionych nakazów.

 

 

 

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna