r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Gminy
20-12-2016

Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Gminy

Informuję, że XXI sesja Rady Gminy Trzydnik Duży odbędzie się w dniu 29 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym. Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XX sesji.
4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:
a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
b) przedstawienie, opinii RIO o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
c) przedstawienie opinii komisji stałych,
d) dyskusja,
e) głosowanie nad projektem uchwały
6. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2017
a.) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
b.) przedstawienie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej,
c.) przedstawienie opinii komisji Rady o projekcie uchwały budżetowej,
d.) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie wniosków komisji Rady Gminy dotyczących wprowadzania zmian w projekcie uchwały budżetowej,
e.) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i zgłoszonymi wnioskami w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie uchwały budżetowej,
f.) głosowanie w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie uchwały budżetowej zgłoszonych przez komisję Rady Gminy
g.) głosowanie nad uchwałą budżetową.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a.) uchwalenia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie Dożywiania Dzieci i Młodzieży w gminie Trzydnik Duży na 2017 rok,
b.) ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu,
c.) zmian w budżecie gminy Trzydnik Duży na 2016 rok,
d.) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
8. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych rady Gminy Trzydnik Duży na 2017 rok.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie obrad XXI sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
 
Marek Kosikowski
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: