r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Traktor
23-07-2021

Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w II terminie 2021 roku należy składać: od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie
 od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.

Ponadto w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła po raz pierwszy w tym roku, do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego (DJP), w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym, został złożony wniosek o zwrot podatku.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

100,00 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP)

 

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji nastąpi w terminie do 31 października 2021 r. na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego), na stronie internetowej Gminy Trzydnik Duży oraz w Urzędzie Gminy Trzydnik Duży.

 

Ikona docxOświadczenie o dzierżawach współwłasnościach, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [14.80 KB]

Ikona docxOświadczenie o klasie działalności i RODO, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [24.94 KB]

Ikona pdfWzór wniosku - akcyza, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [871.24 KB]

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna