r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Herb Gminy na rozmytym tle
16-06-2021

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TRZYDNIK DUŻY

ZWOŁUJĘ W dniu 24 czerwca 2021 r. o godz. 17.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Trzydnik Duży — Kolonia w celu wyboru sołtysa. W związku z rezygnacją z funkcji dotychczasowego sołtysa uprzejmie proszę o udział w zebraniu wszystkich uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

Porządek zebrania

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie pisma Pana Mariana Leszczuka o rezygnacji z funkcji sołtysa Sołectwa Trzydnik Duży — Kolonia.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Zgłaszanie kandydatów na funkcję sołtysa.
  6. Przeprowadzenie głosowania tajnego nad wyborem sołtysa zgodnie ze Statutem Sołectwa Trzydnik Duży — Kolonia.
  7. Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyniku głosowania.
  8. Zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2021 r.
  9. Sprawy bieżące.
  10. Zamknięcie zebrania. 

 

Zarządzenie dostępne pod linkiem: https://ugtrzydnikduzy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=71&p1=szczegoly&p2=1648204

 

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: