r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Oprysk pola
02-06-2021

Musisz zgłosić sprzedaż lub złomowanie opryskiwacza

OPRYSKIWACZE sprzedane, zezłomowane lub wycofane z użytkowania, należy zgłosić do WIORiN w Lublinie

Zgłoszenie opryskiwacza można dokonać:  

pocztą, faksem, drogą elektroniczną  

na adres e-mail: dorit-lublin@piorin.gov.pl  

lub bezpośrednio w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu  Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie.  

 

Wzór zgłoszenia dostępny na stronie www.piorin.gov.pl/lublin

 

Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie,  nieskalibrowanym lub uchylanie się od obowiązku poddania tego sprzętu  badaniom technicznym w celu potwierdzenia sprawności technicznej zgodnie  z art. 76. ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony  roślin (Dz. U. z 2020 r., poz. 2097) podlega karze grzywny w wysokości  do 500 zł.  

Zgłaszając sprzedaż, zezłomowanie lub wycofanie z użytkowania opryskiwacza  unikniesz kontroli w tym zakresie.  

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie  

20-447 Lublin, ul. Diamentowa 6, też. (081) 74403 26, fax (81) 744 73 63, 

 
 
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: