r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Grafika z napisem Wojewódzkie spotkania z organizacjami obywatelskimi
27-05-2021

Zaproszenie na Spotkanie otwarte NGO - woj. lubelskie w dn. 1 czerwca 2021 r. (wtorek) w godz. 17.00 - 20.00

Szanowni Państwo, ZAPRASZAMY przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz obywatelki i obywateli oraz samorządowców zaangażowanych w sprawy społeczne na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa lubelskiego.

Termin: 01.06.2021 r., godz. 17:00-20:00 na platformie zoom.

Chętnych prosimy o zgłoszenia poprzez:  

do dnia 31 maja, do godz. 12:00. Po zarejestrowaniu prześlemy link do spotkania.

 

POWITANIE I OTWARCIE SPOTKANIA

 • Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, Członek Zarządu OFOP,
 • Przedstawiciel Zarządu Województwa Lubelskiego,
 • Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego (RDPP) ze strony pozarządowej,
 • Justyna Ochędzan, Wiceprezes Zarządu Wspólnoty Roboczej związków Organizacji Socjalnych (WRZOS)
 • Iwona Janicka, Członkini Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP)
 • Alina Prochasek, Przewodnicząca Zarządu Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych (PROM)
 • Karol Handzel, Sekretarz Zarządu Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej (KIPR)
 • Ryszard Szczygieł, Przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego (RDPP WL)
 • Wojciech Dec, Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP), Członek Zarządu WRZOS
 • Alicja Jankiewicz, Prezes Zarządu Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki (LFOON)
 • Justyna Spryszak, przedstawicielka RDPP WL ze strony pozarządowej w Konwencie Wojewódzkich RDPP

I. SESJA TEMATYCZNA

 • Przedstawienie informacji o działalności krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – kompetencje formalne, podejmowane działania, skuteczność podejmowanych działań.
 • Koncepcja Rady Dialogu Obywatelskiego jako następcy krajowej RDPP – kompetencje, sposób wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych.
 • Nowe wyzwania przed Konwentem Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego.
  • Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP,
  • Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu Wojewódzkich RDPP, Członek Zarządu OFOP,
  • dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu ds. Funduszy RDPP,
  • Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska Zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej, Członkini Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES)
  • Waldemar Weihs, Przewodniczący Zespołu ds. Komunikacji Społecznej RDPP, Członek Zarządu WRZOS, Członek Prezydium Konwentu WRDPP
II. SESJA TEMATYCZNA
 • Możliwości wykorzystania środków finansowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 – na ile aktywność organizacji pozarządowych w konsultacjach proponowanych dokumentów może mieć wpływ na dostępność środków, ich wielkość oraz obszary wsparcia?
 • Zaangażowanie organizacji obywatelskich w tworzeniu i realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Umowy Partnerstwa z Unią Europejską.
  • dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy, Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
  • Iwona Janicka, Członkini Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
  • Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska Zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej, Członkini Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES)

III. SESJA TEMATYCZNA

 • Stan przygotowania prac nad założeniami do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata: 2021-2027 (RPO WL) - wyzwania dla rozwoju regionu w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.
 • Działania podejmowane przez RDPP Województwa Lubelskiego.
  • Przedstawiciel Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego
  • Ryszard Szczygieł, Przewodniczący RDPP Województwa Lubelskiego
  • Wojciech Dec, Prezes Zarządu FLOP, członek RDPP Województwa Lubelskiego

 

MODERATOR SPOTKANIA
 • Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, Członek Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP)

ORGANIZATORZY WYDARZENIA


Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego w porozumieniu i we współpracy z:

 • Radą Działalności Pożytku Publicznego,
 • Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych,
 • Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych,
 • Polską Radą Organizacji Młodzieżowych,
 • Konfederacją Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej,
  z partnerami regionalnymi:
 • Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego,
 • Związkiem Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,
 • Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki. 

Ikona pdfProgram spotkania, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [177.00 KB]

 

Plakat w formie graficznej z informacjami

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: