r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Pieniądze w banknotach 100 zł  i 50 zł
10-05-2021

Wypłaty stypendiów rozpoczęte

Rodzice uczniów z gminy Trzydnik Duży, którzy mają przyznane stypendia lub zasiłki szkolne mogą się zgłaszać po wypłatę tych należności. Pieniądze są wypłacane w punkcie, w którym odbywa się obsługa wszystkich klientów miejscowego urzędu, czyli w pokoju numer 1.

Na wypłatę 75 stypendiów i zasiłków szkolnych przyznanych na okres od stycznia do końca czerwca, samorząd wyda ponad 60 tysięcy złotych, z czego 80 procent to środki z budżetu państwa, a reszta będzie pochodzić z budżetu gminy.

Stypendium jest przyznawane na podstawie kryterium dochodowego, które w bieżącym roku szkolnym nie może przekraczać 528 złotych netto na osobę w rodzinie. Pieniądze są wypłacane na podstawie faktur i rachunków oraz innych dokumentów, potwierdzających koszty poniesione na cele edukacyjne w danym roku szkolnym, do wysokości przyznanego stypendium. Należności można odbierać do 29 czerwca.

By otrzymać zasiłek wnioskodawca musi przedstawić dokument, potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie takiej pomocy.

Źródło: IAS 24

https://ias24.eu/aktualnosci,trzydnik-duzy-wyplaty-stypendiow-rozpoczete,25121.html

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: