r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Baner z plakatu - napisa chroń pszczoły!
30-03-2021

Lubelskie – Wspólnie dla pszczół

„Lubelskie – wspólnie dla pszczół” to szeroko zakrojona kampania edukacyjno-informacyjna, którą w 2020 r. zainicjował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Akcja nastawiona jest na aktywizację mieszkańców regionu do wspólnych działań na rzecz poprawy warunków życia pszczół.

Jej celem jest także skoordynowanie działań instytucji i podmiotów działających na rzecz wsparcia lubelskiego pszczelarstwa oraz zjednoczenie środowiska pszczelarzy województwa lubelskiego. Swój akces do projektu zgłosiło już kilkadziesiąt partnerów instytucjonalnych działających na gruncie lubelskim.

Zachęcamy do zapoznania się z dotychczasowymi i planowanymi działaniami w ramach kampanii „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”, które są przedstawione na stronach internetowych www.lubelskie.pl/pszczola oraz facebook.com/LubelskieWspolnieDlaPszczol.

Serdecznie zapraszamy rolników, sadowników, ogrodników oraz mieszkańców gminy do zapoznania się poniższymi informacjami:

Ikona pdfPlakat, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1021.18 KB]

Ikona pdfUlotka, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [5.89 MB]

 

Plakat w formie graficznej: ROLNIKU, SADOWNIKU, OGRODNIKU Chroń pszczoły! Bez nich nie ma życia na ziemi Co możesz zrobić? STOSUJ ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN W SPOSÓB ODPOWIEDZIALNY! Używaj tylko środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania Przestrzegaj dokładnie warunków podanych na etykiecie Wykonuj opryski wieczorem lub nocą, po ustaniu lotów pszczół Zachowuj minimalne odległości od pasiek W Europie 85% gatunków roślin i 70% produkcji żywności zależy od pszczół Pamiętaj! Ochrona zapylaczy to gwarancja uzyskania wysokiego plonu o dobrejj akości!

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: