r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Logo RODZINA 500+
29-01-2021

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500 +

TERMINY I SPOSOBY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

W okresie zasiłkowym 2019/2020 świadczenia wychowawcze 500 + przyznane zostały do 31 maja 2021 roku, w związku z tym na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022 wnioski będzie można składać:

od 01 lutego 2021 roku drogą elektroniczną za pośrednictwem systemów dziedzinowych tj.:

  • przez bankowość elektroniczną,

  • portal PUE ZUS.

 

Od 01 kwietnia 2021 roku wnioski będzie można składać w wersji papierowej osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

W celu zapewnienia ciągłości wypłaty świadczenia nowy wniosek należy złożyć do dnia 30 czerwca 2021 r. Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019

 

 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

grafika
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna