r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Książki
08-01-2021

Biografie znanych postaci w jednym wydawnictwie

Ukazał się pierwszy tom "Słownika biograficznego Ziemi Kraśnickiej". Wydawnictwo Kraśnickiego Towarzystwa Regionalnego, w którym są opisane m.in. postaci, związane z gminą Trzydnik Duży, jest dostępne w miejscowej bibliotece publicznej.

Słownik ma prawie 400 stron, zapisanych przez 31 autorów, którzy przygotowali około 160 biogramów, m.in. Jerzego Stanisława Rudlickiego, księdza Aleksandra Bacy, Stanisława Kazimierza Leszczyńskiego i Janusza Antoniego Kuryłły.

Kapitan pilot i inżynier mechanik Jerzy Stanisław Rudlicki był m.in. konstruktorem samolotów "Lublin" oznaczonych od jego nazwiska symbolem "R". Światowej sławy wynalazca urodził się pod koniec 19. wieku w Odessie, ale w 1935 roku jego rodzina kupiła majątek w Olbięcinie.

Ksiądz Aleksander Baca, który był historykiem, działaczem społecznym, regionalistą i znakomitym kaznodzieją, pochodzi z Trzydnika Małego parafii Rzeczyca Ziemiańska. W październiku 1988 roku został kapelanem żołnierzy Armii Krajowej, a cztery lata później - żołnierzy AK i WiN Zgrupowania majora Hieronima Dekutowskiego "Zapory".

Kolejna postać to wieloletni dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca UMCS w Lublinie Stanisław Kazimierz Leszczyński, który urodził się w Liśniku Dużym w gminie Gościeradów, ale uczył się w Szkole Podstawowej w Trzydniku Dużym. Trafił tutaj po ukończeniu w 1946 roku kursu przygotowującego do zawodu nauczyciela w Kraśniku. W trzydnickiej szkole prowadził drużynę harcerską i świetlicę środowiskową, w której organizował kursy dla dorosłych i próby zespołu teatralnego. Założył również zespół tańca ludowego, z którym występował w okolicznych miejscowościach, a nawet w Lublinie.

Nauczycielem był również Janusz Antoni Kuryłło, który w drugiej połowie minionego wieku przez ponad 30 lat pracował w Szkole Podstawowej w Olbięcinie.

Informacje o tych i wielu innych postaciach, związanych, nie tylko z gminą Trzydnik Duży, można znaleźć w pierwszym tomie słownika.

Wydawnictwo jest efektem pracy lokalnych historyków i regionalistów. Inicjatorem wydania słownika i jego redaktorem naczelnym jest kraśnicki regionalista, poeta i członek zarządu Kraśnickiego Towarzystwa Regionalnego Stanisław Kamyk Kamieński. Razem z kilkudziesięcioma innymi autorami zgromadzili biogramy nieżyjących już osób, związanych z Ziemią Kraśnicką. Redakcją naukową publikacji zajął się urzędowski regionalista i wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego prof. Marian Surdacki.

Oprócz informacji o postaciach, związanych z regionem kraśnickim, wydawnictwo zawiera zdjęcia, a szybki dostęp do życiorysów konkretnych osób ułatwia skorowidz nazwisk.

Wydanie słownika było możliwe dzięki pomocy finansowej samorządów, w tym Gminy Trzydnik Duży. Publikację można wypożyczyć w trzydnickiej bibliotece albo kupić w jednej z kraśnickich księgarni, miejscowym centrum kultury, bądź za pośrednictwem KTR.

Pomysłodawcy wydawnictwa, które jest opatrzone numerem 1, zdają sobie sprawę, że wartych upamiętnienia jest więcej osób, dlatego już pracują nad kolejnym tomem, Do współpracy nad przygotowaniem kolejnych biogramów zapraszają również nowych autorów. Propozycje w tej sprawie można kierować mailowo na adres redaktora naczelnego: weclub@wp.pl.

(fot. KTR)

Źródło: IAS24
 
Książki stos
 
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: