r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Grafika ogólna
08-12-2020

Posiedzenie wspólne komisji

Komisji Ładu i Porządku; Komisji Rozwoju Gospodarczego; Finansów i Promocji; Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 9.00 w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Trzydniku Dużym, odbędzie się posiedzenie wspólne komisji: Komisji Ładu i Porządku; Komisji Rozwoju Gospodarczego; Finansów i Promocji; Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Porządek posiedzenia:

  1. Przegląd prac na etapie projektowania i realizacji inwestycji na terenie gminy.

  2. Przegląd dróg transportu rolnego pod kątem efektów rzeczowych remontów dróg i realizacji zaleceń komisji z poprzednich kwartałów z uwzględnieniem utrzymania przejezdności i  utrzymania zimowego.

  3. Przedstawienie i zaopiniowanie projektu budżetu na 2021 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej.

  4. Opracowanie planu pracy komisji na 2021 rok.

  5. Opiniowanie projektów uchwał.

  6. Wolne wnioski i zapytania.

  7. Zamknięcie obrad komisji.

 

 

 

 

 

 

Komisji Ładu  i Porządku;
 
Komisji Rozwoju Gospodarczego; Finansów i Promocji;
 
Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: