r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

banknoty 100zł
16-11-2020

Podatki bez zmian

Stawki podatków lokalnych w gminie Trzydnik Duży w przyszłym roku nie zmienią się. Podczas sesji, która odbyła się w piątek 13 listopada, radni zmienili natomiast regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, dostosowując go do zapisów znowelizowanej ustawy śmieciowej.
- W obecnej sytuacji epidemicznej nie chcemy obciążać mieszkańców dodatkowymi kosztami. Stąd decyzja o pozostawieniu dotychczasowych stawek podatków, w tym podatku rolnego, który nie zmienia się od 9 lat - mówi wójt gminy Trzydnik Duży Krzysztof Serafin.
 
Oprócz podatku rolnego, który nadal będzie wynosić 80 złotych za hektar przeliczeniowy, takie same jak obecnie będą stawki podatków leśnego, od nieruchomości i od środków transportu.
W regulaminie utrzymania czystości i porządku pojawił się zapis o większej niż obecnie częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych i biodegradowalnych. Zgodnie z nowymi przepisami ustawowymi od kwietnia do października takie frakcje będą odbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. W pozostałych miesiącach częstotliwość będzie taka jak teraz, czyli bioodpady i odpady zmieszane będą odbierane raz na miesiąc.
 
Zmiany będą uwzględnione w nowej umowie na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Dotychczasowa obowiązuje do końca roku, dlatego przed upływem tego terminu gmina powinna wybrać firmę, która będzie wykonywać te usługi od 1 stycznia.
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: