r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Herb gminy na rozmytym tle
05-11-2020

Posiedzenie wspólne komisji

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 listopada 2020 r. (wtorek) o godz. 9.00 w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Trzydniku Dużym, odbędzie się posiedzenie wspólne komisji: Komisji Ładu i  Porządku; Komisji Rozwoju Gospodarczego; Finansów i Promocji; Komisji Kultury, Zdrowia i  Wychowania.
Porządek posiedzenia:
 
  • Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Narkomanii w 2020 r.
  • Informacja o Stanie Realizacji Zadań Oświatowych na terenie Gminy Trzydnik Duży w Roku Szkolnym 2019/2020
  • Zaopiniowanie stawek podatków na 2021 r.
  • Opiniowanie projektów uchwał.
  • Wolne wnioski i zapytania.
  • Zamknięcie obrad komisji.
 
                                                         
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Finansów i Promocji
Ryszard Dolecki 
 
Przewodniczący Komisji  Ładu i Porządku
Grzegorz Czerwonka
 
Przewodniczący Komisji Kultury, Zdrowia i Wychowania
Beata Drewniak
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: