r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Herb Gminy na rozmytym tle
03-11-2020

Komunikat

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1931) oraz Zarządzeniem Nr 18/Or/2020 Wójta Gminy Trzydnik Duży z 9 października 2020 r w sprawie obsługi Interesantów w Urzędzie Gminy Trzydnik Duży uprzejmie informuję,

że obsługa interesantów Urzędu Gminy Trzydnik Duży i Ośrodka Pomocy Społecznej Trzydnik Duży do 4 grudnia 2020 r. odbywa się wyłącznie w sposób zdalny.  

 

Pracownicy Urzędu Gminy oraz OPS pozostają do Państwa dyspozycji telefonicznie i poprzez pocztę elektroniczną w dniach i w godzinach pracy Urzędu.

Korespondencję do Urzędu oraz OPS można składać w skrzynce na korespondencję znajdującej się przy wejściu do Urzędu. 

 

SPRAWY PILNE NALEŻY ZGŁASZAĆ TELEFONICZNIE.

 

 Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy
Krzysztof Serafin
 

Kontakt do pracowników:

 

 

Nazwisko i imię

Stanowisko

Telefon wewnętrzny

E-mail

Serafin Krzysztof

Wójt Gminy

312

wojt@trzydnikduzy.pl

Mularczyk Tomasz

Sekretarz Gminy

313

sekretarz@trzydnikduzy.pl

Zięba Renata

Skarbnik Gminy

314

skarbnik@trzydnikduzy.pl

Szwed Ewelina

Zastępca Skarbnika Gminy

326

oswiata@trzydnikduzy.pl

Bosiak Joanna

Sekretarka

311

sekretariat@trzydnikduzy.pl

Błaszczak Konrad

Stanowisko ds. informatyki i archiwum zakładowego

325

informatyk@trzydnikduzy.pl

Burek Marzena

Inspektor ds. obsługi finansowej

319

 

Jaworek Krzysztof

Inspektor ds. gospodarki komunalnej
i planowania przestrzennego

323

budownictwo@trzydnikduzy.pl

Pachla Patrycja

Podinspektor ds. budowy i utrzymania dróg oraz działalności gospodarczej

323

p.pachla@trzydnikduzy.pl

Chrzanowski Marcin

Inspektor ds. inwestycji i planowania przestrzennego

328

budownictwo@trzydnikduzy.pl

Kowalczyk Elżbieta

Inspektor ds. wymiaru podatku

320

podatki@trzydnikduzy.pl

Olszowy Barbara

Inspektor ds. podatkowych

320

podatki@trzydnikduzy.pl

Tupaj Wioleta

Inspektor ds. księgowości podatkowej

320

podatki@trzydnikduzy.pl

Drzymała Teresa

Inspektor ds. administracyjno - kadrowych

321

t.drzymala@trzydnikduzy.pl

Pączek Gabriela

Referent ds. obsługi rady gminy

315

radagminy@trzydnikduzy.pl

Zaguła Wiesława

Inspektor ds. księgowości budżetowej

324

 

Janczarek Magdalena

Inspektor ds. księgowości budżetowej

324

m.janczarek@trzydnikduzy.pl

Pęzioł Anna

Inspektor ds. księgowości budżetowej

319

ksiegowosc@trzydnikduzy.pl

Lis Sławomir

Radca Prawny

332

 

Pytlak Edward

Inspektor ds. rolnictwa, gospodarki gruntami i ochrony środowiska

325

rolnictwo@trzydnikduzy.pl

Saganowska Edyta

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

334

sprawyobywatelskie@trzydnikduzy.pl

Twardygrosz Agnieszka

Podinspektor ds. księgowości oświatowej

326

oswiata@trzydnikduzy.pl

Ziarno Ryszard

Inspektor ds. obrony cywilnej

327

zarzadzaniekryzysowe@trzydnikduzy.pl

Skibińska Aleksandra

Referent ds. oświaty

336

a.skibinska@trzydnikduzy.pl

Bierut Edyta

Pomoc administracyjna (Księgowość oświatowa)

326

 

Resztak Mariola

Pomoc administracyjna (Referat infrastruktury i planowania)

323

 

 

 

 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, email: trzydnikduzy@ops.pl

 

Lp.

Imię nazwisko

Funkcja

Nr telefonu

1.

Beata Piątek

Kierownik OPS

15 8731875

2.

Anna Dudek

Pracownik socjalny

15 8731875

3.

Joanna Ryfka

Pracownik socjalny

15 8731875

4.

Ewa Miśkiewicz

Pracownik socjalny

15 8731875

5.

Renata Odrzywolska

Główny księgowy

15 8731879 wew. 317

6.

Joanna Smyl-Kozłowska

Ref. d/s świadczeń rodzinnych

15 8731879 wew. 317

7.

Ewelina Michta-Rak

Ref. d/s świadczeń wychowawczych

15 8731879 wew. 333

 

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: