r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Grafika ogólna- Aktualizacja deklaracji
19-10-2020

Aktualizacja deklaracji śmieciowych

Gmina Trzydnik Duży przypomina mieszkańcom o aktualizacji deklaracji śmieciowych. Jeśli wpisane do nich dane nie będą zgodne ze stanem faktycznym, prawidłowa wysokość opłaty śmieciowej zostanie naliczona z urzędu.
Zapowiedź weryfikacji opłat to efekt wyrywkowej kontroli deklaracji, przeprowadzonej w ostatnim czasie, która wykazała wiele nieścisłości. Dotyczą one przede wszystkim liczby osób, zamieszkujących daną nieruchomość, co jest podstawą do naliczenia wysokości opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
 
- Prosimy mieszkańców, by dobrowolnie zweryfikowali dane. W przeciwnym przypadku prawidłowa wysokość opłaty zostanie naliczona z urzędu, od dnia potwierdzenia zmiany liczby osób zamieszkałych pod danym adresem - zapowiada wójt gminy Trzydnik Duży Krzysztof Serafin.
Jednocześnie przypomina, że zmiany, które powinny być uwzględnione w deklaracjach śmieciowych mogą być związane na przykład z urodzeniem dziecka, zawarciem związku małżeńskiego, zakończeniem nauki przez osobę, która wcześniej nie mieszkała pod danym adresem czy powrotem z zagranicy.
 
Informacje o liczbie osób, wpisanych do deklaracji oraz bieżących płatnościach za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych można uzyskać osobiście w pokoju numer 23 Urzędu Gminy Trzydnik Duży bądź telefonicznie pod numerem: 15 87318 79 wewnętrzny 323.
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: