r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Napis na czerwonym tle Informacja - w tle wirusy
08-10-2020

INFORMACJA

W związku z dynamicznie rozwijającą się i niebezpieczną sytuacją związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 Urząd Gminy Trzydnik Duży oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym wprowadza środki bezpieczeństwa.

 

Od dnia 8 października 2020 r. drzwi wejściowe do urzędu będą zamknięte na klucz.

 

Pracownicy będą przyjmować interesantów tylko w wyjątkowych przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia. Jednakże pozostają do Państwa dyspozycji telefonicznej  i mailowej od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

 

Przypominamy również o możliwości skorzystania z elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (E-PUAP), dostarczenia dokumentów w formie papierowej za pośrednictwem tradycyjnej drogi pocztowej.

Wpłaty dotyczące opłat można dokonywać poprzez przelewy elektroniczne, zgodnie z nakazami podatkowymi i informacjami o opłacie za odpady.

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

 

Urząd Gminy Trzydnik Duży, tel. 158731879, 158731821, email: sekretariat@trzydnikduzy.pl

Pracownicy

Lp

Nazwisko i imię

Stanowiska

Tel.

E-mail

1.

Błaszczak Konrad

Stanowisko ds. Informatyki i archiwum zakładowego

15 8731879 wew. 325

informatyk@trzydnikduzy.pl

2.

Burek Marzena

Inspektor ds. obsługi finansowej

15 8731879 wew. 319

ksiegowosc@trzydnikduzy.pl

3.

Szwed Ewelina

Z-ca Skarbnika Gminy

15 8731879 wew. 326

oswiata@trzydnikduzy.pl

4.

Jaworek Krzysztof

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i planowania przestrzennego

15 8731879 wew. 323

budownictwo@trzydnikduzy.pl

5.

Pęzioł Anna

Inspektor ds. księgowości budżetowej

15 8731879 wew. 319

ksiegowosc@trzydnikduzy.pl

6.

Miśkiewicz Jolanta

Inspektor ds. wymiary podatku

15 8731879 wew. 320

podatki@trzydnikduzy.pl

7.

Szkutnik Wioleta

Sekretarka

15 8731879 wew. 311

sekretariat@trzydnikduzy.pl

8.

Olszowy Barbara

Inspektor ds. podatkowych

15 8731879 wew. 320

podatki@trzydnikduzy.pl

9.

Twardygrosz Agnieszka

Referent ds. księgowości oświatowej

15 8731879 wew. 326

oswiata@trzydnikduzy.pl

10.

Pytlak Edward

Inspektor ds. rolnictwa, gospodarki gruntami i ochrony środowiska

15 8731879 wew. 325

rolnictwo@trzydnikduzy.pl

11.

Saganowska Edyta

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

15 8731879 wew. 334

sprawyobywatelskie@trzydnikduzy.pl

12.

Sobota Marta

Inspektor. ds. księgowości oświatowej

15 8731879 wew. 326

oswiata@trzydnikduzy.pl

13.

Tupaj Wioleta

Podinspektor ds.. księgowości podatkowej

15 8731879 wew. 320

podatki@trzydnikduzy.pl

14.

Zaguła Wiesława

Inspektor. ds. księgowości budżetowej

15 8731879 wew. 324

 

15.

Ziarno Ryszard

Inspektor ds. obrony cywilnej

15 8731879 wew. 327

zarzadzaniekryzysowe@trzydnikduzy.pl

16.

Pachla Patrycja

Podinspektor. ds. administracyjno- kadrowych i działalności gospodarczej

15 8731879 wew. 313

p.pachla@trzydnikduzy.pl

17.

Chrzanowski Marcin

Podinspektor ds. inwestycji i planowania przestrzennego

15 8731879 wew. 328

budownictwo@trzydnikduzy.pl

18.

Pączek Gabriela

Referent ds. obsługi rady gminy

15 8731879 wew. 315

radagminy@trzydnikduzy.pl

19.

Zięba Renata

Skarbnik Gminy

15 8731879 wew. 314

skarbnik@trzydnikduzy.pl

20.

Zdyb Ryszard

Inspektor ds. oświaty

15 8731879 wew. 336

oswiata@trzydnikduzy.pl

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, email: trzydnikduzy@ops.pl

 

Lp.

Imię nazwisko

Funkcja

Nr telefonu

1.

Beata Piątek

Kierownik OPS

15 8731875

2.

Anna Dudek

Pracownik socjalny

15 8731875

3.

Joanna Ryfka

Pracownik socjalny

15 8731875

4.

Ewa Miśkiewicz

Pracownik socjalny

15 8731875

5.

Renata Odrzywolska

Główny księgowy

15 8731879 wew. 317

6.

Joanna Smyl-Kozłowska

Ref. d/s świadczeń rodzinnych

15 8731879 wew. 317

7.

Ewelina Michta-Rak

Ref. d/s świadczeń wychowawczych

15 8731879 wew. 333

 

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: