r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rzeczycy Ziemiańskiej, gm. Trzydnik Duży
08-10-2020

Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rzeczycy Ziemiańskiej, gm. Trzydnik Duży

Gmina Trzydnik Duży informuje, że we wrześniu 2018 roku zakończyliśmy realizację zadania pn.: „Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rzeczycy Ziemiańskiej, gm. Trzydnik Duży”.

W ramach zadania zostały wykonane następujące prace:

  • Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze (roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiórka ogrodzenia i drogi, przemieszczanie, formowanie i zagęszczanie złoża odpadów).
  • Rekultywacja mechaniczna (zakup i dowóz gliny – uformowanie nasypu rekultywacyjnego, zakup i dowóz gruntów mineralnych – nasyp rekultywacyjny, formowanie i zagęszczanie nasypów, zakup i dowóz komunalnych osadów ściekowych wraz z ich rozrzuceniem).
  • Rekultywacja biologiczna (orka mechaniczna, bronowanie, wysiew wapna i nawozów mineralnych, nasadzenia drzew i krzewów).
  • Roboty pielęgnacyjne (Zabezpieczenie, pielęgnacja drzew, krzewów i trawników).
  • Infrastruktura (wykonanie ogrodzenia i bramy, wykonanie 3 szt. studzienek odgazowujących, wykonanie 3 szt. piezometrów).

Zadanie zostało zrealizowane dzięki pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Wartość zadania wyniosła 240 820,47 zł brutto.

 

Tablica informacyjna

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: