r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Napis pomoc żywieniowa  na czerwonym tle w otoczeniu jedzenia
16-09-2020

Informacja - Pomoc żywieniowa

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym informuje, że mieszkańcy Gminy Trzydnik Duży będą mieli możliwość skorzystania z pomocy w postaci żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2020 r. W czwartym kwartale 2020 r. Bank Żywności z Lublina dowiezie żywność dla mieszkańców Gminy Trzydnik Duży. Mieszkańcy, którzy są zainteresowani pomocą w postaci żywności, proszeni są o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym w celu otrzymania skierowania uprawniającego do odbioru żywności w terminie do 15 listopada 2020 r.

Z pomocy mogą skorzystać osoby, których dochód nie przekracza:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej w wysokości do 1 402,00 zł. netto miesięcznie;
  • w przypadku osób w rodzinie w wysokości do 1056,00 zł. netto miesięcznie na osobę w rodzinie;

W celu udokumentowania posiadanego dochodu należy przedłożyć:

  • decyzję z pobieranej renty lub emerytury w przypadku emerytów i rencistów z 2020 r. ;
  • nakaz podatkowy z 2020 r. z posiadanego gospodarstwa rolnego w przypadku osób utrzymujących się z rolnictwa;
  • zaświadczenie z pracy o zarobkach netto z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku w przypadku osób podejmujących zatrudnienie poza rolnictwem;
  • decyzję z pobieranych świadczeń rodzinnych w przypadku rodzin, które otrzymują świadczenia rodzinne;
  • świadczenie wychowawcze 500+ nie jest wliczane do dochodu rodziny;
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: