r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

29-07-2020

Ogłoszenie

Gmina Trzydnik Duży ma zamiar przystąpić do projektu ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Usługi indywidualnego transportu door to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.
W ramach projektu mogą otrzymać wsparcie  w zakresie mobilności następujące osoby powyżej 18 roku życia: 
  • osoby z niepełnosprawnością ruchu;
  • osoby z dysfunkcją słuchu;
  • osoby z dysfunkcją wzroku;
  • osoby z trudnościami w poruszaniu się nieposiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
  • osoby w wieku senioralnym z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności;
Celem projektu jest wzmocnienie aktywizacji społeczno-zawodowej odbiorców projektu oraz ułatwienie  integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostkę samorządu terytorialnego usług indywidualnego transportu  od drzwi do drzwi oraz poprawy dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie się  w terminie do 07.08.2020 r. pod nr telefonu 15 873 18 75.
 
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: