r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

22-07-2020

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w II terminie 2020 roku należy składać: od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.
Wnioski przyjmowane będą w pokoju nr 1 – Punkt Obsługi Interesanta 
(parter Urzędu Gminy).
Zwrot podatku akcyzowego przysługuje wyłącznie na olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej, oznaczony kodem:
CN 2710 19 43 do CN 2710 19 48
CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19
CN 3826 00
 
Ponadto w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła po raz pierwszy w tym roku, do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym, został złożony wniosek o zwrot podatku.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
100,00 zł x ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek
przeliczeniowych bydła
 
Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji nastąpi w terminie 1 - 31 października 2020 r. na rachunek bankowy podany we wniosku.
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: