r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

21-07-2020

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Trzydnik Duży podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Trzydnik Duży przeznaczonych do wynajmu w drodze bezprzetargowej na cele usługowe:
  1. lokal użytkowy o pow. 56,26 m2 usytuowany na parterze budynku komunalnego w Trzydniku Dużym nr 57 - KW 56402. Wyposażony w instalację elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania, wodociągową i kanalizacyjną,
  2. lokal użytkowy o pow. 27,63 m2 usytuowany na parterze budynku komunalnego nr 57 - KW 56402. Wyposażony w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania, wodociągową i kanalizacyjną,
  3. lokal użytkowy o pow. 127,76 m2 usytuowany w parterowym budynku komunalnym w Trzydniku Dużym Nr 16 - KW 35942. Wyposażony w instalacje elektryczną, gazowa, centralnego ogrzewania, wodociągową i kanalizacyjna.
Czynsz najmu w/w lokali wynosi 3,50 zł za m2 netto, płatny z góry do 1 O-go każdego miesiąca.
 
Dodatkowe informacje na temat sprzedaży w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Trzydniku Dużym pokój nr 15 lub telefonicznie nr tel. /O 15/ 873 18 79 wew. 325; fax /015/ 873 18 21, w dni robocze w godzinach 830- 1530
 
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: