r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

22-06-2020

Rada za absolutorium i kolejnymi inwestycjami

Rada Gminy Trzydnik Duży udzieliła wójtowi Krzysztofowi Serafinowi wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Głosowania w tych sprawach odbyły się podczas sesji piątek 19 czerwca.
Plan dochodów na 2019 rok został wykonany w 92,6%, a wydatków - w 86,4%. Wśród najważniejszych inwestycji wójt Krzysztof Serafin wymienia zakup i montaż instalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii, na które gmina wydała ponad 4 miliony 220 tysięcy złotych oraz modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Trzydniku Małym za prawie 120 tysięcy złotych. Na pierwsze z tych zadań samorząd pozyskał pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, natomiast druga inwestycja była współfinansowana ze środków Funduszu Ochrony gruntów Rolnych.

Podczas sesji radni zgodzili się również na przekazanie pieniędzy na wspólne z innymi samorządami inwestycje drogowe. Samorząd województwa otrzyma od gminy 250 tysięcy złotych na budowę chodnika w Węglinku, z kolei Powiatowi Kraśnickiemu gmina przekaże 100 tysięcy złotych na przebudowę drogi powiatowej Trzydnik Duży - Potoczek. Na początku roku na tę samą inwestycję samorząd gminny już zabezpieczył 400 tysięcy złotych, a wspólne zadanie będzie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Prace, które w gminie Trzydnik Duży będą prowadzone na odcinku o długości około 7,5 kilometra, rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu, a ich zakończenie jest planowane na 2021 rok.
 
Podczas piątkowej sesji ślubowanie złożyła nowa radna Joanna Gozdalska, która będzie reprezentować w radzie okręg numer 3 w Dąbrowie. Mandat objęła bez głosowania, ponieważ była jedyną kandydatką w wyborach uzupełniających do rady, które zostały ogłoszone po śmierci radnego Dariusza Szmita.

Ze względu na sytuację epidemiczną piątkowe obrady odbywały się, nie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, lecz w hali sportowej miejscowej szkoły.
 
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: