r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Wykorzystać szanse nowoczesnej Europy
17-10-2016

Wykorzystać szanse nowoczesnej Europy

Zakończyło się tygodniowe spotkanie delegacji szkół z 5 europejskich krajów, które w ramach programu „Erasmus+” drugi rok realizują projekt „European Possibilities”, czyli „Europejskie możliwości”. Tym razem uczniowie i ich opiekunowie z Niemiec, Danii, Łotwy, Hiszpanii i Słowenii przyjechali do Publicznego Gimnazjum w Trzydniku Dużym.


W związku z tym, że zagraniczni goście wylądowali na lotnisku w Krakowie, wizytę w Polsce rozpoczęli od zwiedzania centrum miasta i Wawelu oraz kopalni soli w Wieliczce. Pełni wrażeń i nieco zmęczeni po podróży wieczorem zamieszkali już w domach swoich polskich rówieśników.

Pierwszy pełny dzień pobytu w Polsce był bardzo intensywny. Aby ułatwić lepsze poznanie się, trzydniccy gimnazjaliści przygotowali dla gości zabawy "Ice Breakers", a także zaprosili ich do nauki jednego z tradycyjnych polskich tańców - poloneza. Po przerwie, młodzież z goszczących w Polsce krajów przedstawiła prezentacje multimedialne na temat swoich szkół i ciekawostki o swoim miejscu zamieszkania. W tym samym czasie koordynatorzy grup i wspomagający ich nauczyciele analizowali ankiety, których celem było poznanie zainteresowań uczniów, ich planów na przyszłość oraz czynników wpływających na decyzje przy wyborze przyszłych zawodów.

KKolejnym punktem była wycieczka do miejscowego ośrodka kultury, gdzie poszczególne grupy przyrządzały lunch, a obcokrajowcy mogli nauczyć się lepienia pierogów. Po południu odbyły się warsztaty "European Possibilities", które poprowadził koordynator projektu z Niemiec. Uczniowie i ich opiekunowie wymieniali doświadczenia, dotyczące systemów szkolnictwa, własnych aspiracji zawodowych czy możliwości wybrania przyszłego miejsca zamieszkania. W podsumowaniu zajęć ich uczestnicy zwrócili uwagę zarówno na możliwości, jakie daje młodym ludziom Unia Europejska, jak i wymagania unijnego rynku pracy. Młodzież zadeklarowała również, że w przyszłości postara się wykorzystać własne zdolności oraz nie zaprzepaści możliwości zdobycia dobrego wykształcenia i satysfakcjonującego zawodu.

Program pierwszego dnia wizyty dopełniły warsztaty wikliniarskie, podczas których młodzi ludzie poznawali w teorii i praktyce historię plecionkarstwa i podstawowe sploty oraz sposoby wykorzystania wierzby.

Drugi dzień spotkania partnerów z programu "Erasmus+" rozpoczęła wizyta w Urzędzie Gminy Trzydnik Duży, a potem odbyły się warsztaty umiejętności komunikacyjnych "Communication Skills". Podczas zajęć uczniowie omówili m.in. wpływ różnych stylów komunikowania na relacje między ludźmi w pracy zespołowej i w życiu codziennym, podkreślając jak ważna jest przy tym odpowiedzialność za słowa. Kolejnym punktem spotkania były warsztaty decoupage'u przedmiotów codziennego użytku, czyli na przykład dekoracji deski kuchennej za pomocą farby, lakieru i serwetek. Kontynuacją zajęć z rękodzieła artystycznego była wizyta w cegielni w Kraśniku, gdzie oprócz poznania historii zakładu i metod powstawania cegły, zagraniczni goście wykonywali wybraną techniką ozdoby z gliny. Nie mniej atrakcyjna była wycieczka do Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku, gdzie największym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja uczniów z młodzieżowej grupy Robotics FIRST, która jest pierwszą drużyną w Polsce, wspomagającą zainteresowanie młodzieży inżynierią i naukami ścisłymi. Duże wrażenie na gościach wywarł m.in. robot zbudowany przez tę drużynę na międzynarodowe zawody FIRST Robotics Competition.

Bardzo ciekawa okazała się także wycieczka do Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zagraniczni goście obejrzeli nowoczesną bazę dydaktyczną lubelskiej uczelni, a także byli w laboratorium chemicznym, gdzie na przykład mogli własnoręcznie "wyprodukować" krem, balsam czy pomadkę. Oprócz UMCS, podczas "City Game" międzynarodowa grupa poznawała historię Lublina, zabytki i legendy, a potem wykonywała związane z tym zadania. Po powrocie do Trzydnika Dużego, wieczorem w ośrodku kultury odbyła się pożegnalna dyskoteka, połączona ze wspólną kolacją.

Zanim partnerzy z programu "Erasmus+" opuścili Polskę w ostatnim dniu wizyty byli w fabryce porcelany w Ćmielowie. Poznawanie kolejnych etapów powstawania najszlachetniejszej odmiany ceramiki i technik zdobienia takich wyrobów był ostatnim punktem międzynarodowego spotkania.

Jego uczestnicy podkreślali, że bogaty program, w tym zajęcia edukacyjne i rekreacyjne pomogły nawiązać bliższe kontakty pomiędzy młodzieżą i nauczycielami, a także lepiej poznać kulturę, obyczaje i tradycje krajów, z których pochodzą partnerzy "Erasmusa". Wyrazili tez nadzieję, że dodatkowym efektem będzie większa motywacja do uczenia się języków obcych, które pozwolą lepiej wykorzystać szanse, które, szczególnie młodym ludziom, oferuje nowoczesna Europa.
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: