r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Teraz umowy, potem instalacja OZE
25-05-2020

Teraz umowy, potem instalacja OZE

Gmina Trzydnik Duży rozpoczyna podpisywanie umów z mieszkańcami, którzy chcą skorzystać z unijnych dotacji na zakup i montaż instalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii. Kolejnym krokiem będzie wpłata wkładu własnego, który został już określony, a potem wykonanie robót.
Pracownicy urzędu gminy będą informować telefonicznie właścicieli posesji, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie, o konieczności zawarcia umowy. Brak takiego dokumentu będzie oznaczać rezygnację z dotacji.

Wysokość wkładu własnego zależy od rodzaju i mocy instalacji (solary lub fotowoltaika) oraz miejsca montażu (budynek lub grunt). W przypadku solarów są to kwoty od ponad 2532 złotych do około 2966. Z kolei za ogniwa fotowoltaiczne trzeba wpłacić od prawie 3100 do prawie 3955 złotych.
 
Warunkiem zawarcia umowy przez właściciela posesji jest brak jakichkolwiek zaległości wobec gminy, w tym z tytułu podatków bądź opłat za wodę lub odbiór odpadów.

Każdy z uczestników projektu otrzyma pocztą przesyłkę z drukiem wpłaty wkładu własnego oraz trzema egzemplarzami umowy. Wszystkie dokumenty trzeba podpisać, dołączyć dowód wpłaty i dostarczyć osobiście albo odesłać do Urzędu Gminy Trzydnik Duży do 12 czerwca.

Konto do wpłat ma numer: 63 8717 1080 2006 6000 0723 0011. W danych odbiorcy należy wpisać Gmina Trzydnik Duży, Trzydnik Duży 59A, a w tytule wpłaty - "solary" lub "fotowoltaika".
 
W przypadku przelewu dokonanego z konta osoby, która nie bierze udziału w projekcie, w tytule operacji należy podać dane właściciela posesji, na której mają być montowane OZE.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej gminy w zakładce "odnawialne źródła energii" albo uzyskać telefonicznie w urzędzie pod numerem: 15 873 18 79 wewnętrzny 328.
 
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna