r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

21-05-2020

Posiedzenie Komisji Kultury, Zdrowia i Wychowania

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 maja 2020 r. (piątek), po posiedzeniu Komisji Stałych w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Trzydniku Dużym, odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Zdrowia i Wychowania.
Porządek posiedzenia:
  1. Informacja dotycząca opiniowania arkuszy organizacji na rok szkolny 2020/2021.

  2. Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego – organizacja dowozów.

  3. Wolne wnioski i zapytania.

  4. Zamknięcie obrad komisji.

 
 
Zgodnie z art.25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713), zawiadomienie Radnych o zwołaniu posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.
 
Przewodniczący Komisji Kultury, Zdrowia i Wychowania
Beata Drewniak
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: