r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

08-05-2020

Umowa na rozbudowę ośrodka kultury podpisana

Rozbudowa siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym rozpocznie się zgodnie z planem. Wykonawca robót jest już wybrany, umowa podpisana, a pieniądze na sfinansowanie tego zadania będą pochodzić z kilku źródeł. To pierwsza inwestycja, którą samorząd będzie realizować w ramach większego programu rewitalizacji.

 

Do przetargu na wykonanie prac w ośrodku kultury wzięło udział pięć firm, które oferowały ceny różniące się o ponad 700 tysięcy złotych. Ostatecznie realizacją inwestycji zajmie się oferent, który zaproponował, że podejmie się tego zadania za niewiele ponad 1 milion 180 tysięcy złotych.

 

Pieniądze te zostaną wykorzystane na dobudowanie do istniejącej siedziby GOK części o powierzchni użytkowej ponad 270 metrów kwadratowych. Firma, która wygrała przetarg ma również m.in. wykonać centralne ogrzewanie, sieci wodno-kanalizacyjną i elektryczną oraz zamontować kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne.

 

Do 85 procent kosztów netto tych robót samorząd otrzyma z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, kolejne 10 procent z funduszy krajowych, a resztę ma zapewnić z własnego budżetu.

 

Termin wykonania wszystkich prac jest ustalony na 18 grudnia tego roku, a umowę z wykonawcą robót Pawłem Cimkiem podpisali wójt gminy Trzydnik Duży Krzysztof Serafin, skarbnik Renata Zięba i nadzorujący inwestycję ze strony gminy Marcin Chrzanowski.

 

W ramach rewitalizacji gmina zamierza jeszcze m.in. wybudować siłownie zewnętrzne przy trzydnickim stadionie i w centrum Olbięcina. W tym drugim miejscu powstanie również plac zabaw, jego otoczenie zostanie oświetlone a ogrodzenie zostanie wyremontowane. Te prace są planowane na przyszły rok.

 

Źródło: IAS 24 

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: