r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Z LGD o unijnych dotacjach
28-09-2016

Z LGD o unijnych dotacjach

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej kontynuuje cykl spotkań informacyjnych na temat dotacji z nowego unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Mieszkańcy gminy Trzydnik Duży będą mogli skorzystać z takich informacji w czwartek 29 września o 10.00 w miejscowym ośrodku kultury.
Stowarzyszenie do 2020 roku podzieli 8 milionów złotych, o które będą się mogły ubiegać osoby, które chcą rozpocząć lub już prowadzą działalność gospodarczą, a także samorządy i organizacje pozarządowe. Warunkiem uzyskania pomocy będą m.in. miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności na terenie LGD oraz zgodność planowanych projektów z Lokalną Strategią Rozwoju.

Organizatorzy spotkań podkreślają, że w porównaniu z poprzednim okresem finansowania, zmieniły się zasady podziału środków z PROW LEADER, dlatego zachęcają zainteresowanych, by skorzystali z możliwości uzyskania informacji u źródła. W planach LGD są jeszcze warsztaty wypełniania wniosków i konsultacje, które będą się odbywać w najbliższych tygodniach.

W nowym PROW, oprócz pieniędzy na działalność gospodarczą dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców, będą dotacje dla samorządów, na przykład na infrastrukturę rekreacyjną, a dla organizacji pozarządowych na warsztaty edukacyjne, zakup sprzętu czy strojów dla członków zespołów artystycznych albo inne projekty, z wyłączeniem środków na bieżącą działalności.
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: