r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Remont drogi Wola Trzydnicka - Agatówka Kopaniny
16-09-2016

Remont drogi Wola Trzydnicka - Agatówka Kopaniny

W dniu 9 września 2016 r. Gmina Trzydnik Duży  zawarła  umowę z Wojewodą Lubelskim w sprawie udzielenia dotacji celowej budżetu państwa na zadanie realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” p.n.: „Remont drogi gminnej nr 108594L Wola Trzydnicka – Agatówka Kopaniny”

 

 

Okres realizacji: 

wrzesień – grudzień 2016

Całkowita wartość zadania:                 

 297 329,15zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych:

 295 830,56zł

Wartość dofinansowania Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie:      

 147 915,00zł

Udział partnera Powiatu Kraśnickiego:

   50 000,00zł

Udział Gminy Trzydnik Duży:

(w tym 1 489,59zł kosztów niekwalifikowalnych)

   99 414,15zł

 

Droga gminna nr 108594L Wola Trzydnicka - Agatówka Kopaniny stanowi ciąg komunikacyjny łącząc drogę wojewódzką nr 855 (Olbięcin-Stalowa Wola, która to łączy się z drogą krajową nr 74 w miejscowości Olbięcin) i drogę powiatową nr 2715 Budki – Salomin - Zdziechowice.

W wyniku realizacji niniejszego Zadania zostanie wykonany remont drogi gminnej Nr 108594L Wola Trzydnicka - Agatówka Kopaniny od km 2+068,23 do km 2+625,97 o długości 557,74m o nawierzchni bitumicznej.

Zakres prac :

- Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

- Roboty ziemne

- Wykonanie podbudowy

- Wykonanie nawierzchni bitumicznej

- Wykonanie zjazdów na posesje

- Roboty wykończeniowe i umocnienie ścieków i rowów

-  Umieszczenie oznakowania pionowego

Realizacja zadania ma na celu  poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu i zwiększenie dostępności transportowej .Po realizacji zadania mieszkańcy otrzymają dogodny dojazd do miejsc użyteczności publicznej, szkół, urzędów oraz miejsc świadczenia usług na terenie całej gminy, powiatu oraz województwa.

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: