r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

PROFILAKTYKA PO LUBELSKU
15-09-2016

PROFILAKTYKA PO LUBELSKU

Profilaktyka jest niezwykle istotną częścią medycyny od zawsze niedoinwestowaną i zaniedbywaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W związku z tym, że działania profilaktyczne i edukacja zdrowotna w Polsce przedstawia wiele braków, lekarze rodzinni zrzeszeni w Lubelskim Związku Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców podjęli inicjatywę zmniejszenia tych niedostatków przynajmniej wobec własnych pacjentów. Cegłą łatającą wyrwę w murze profilaktyki jest PROFILAKTYKA PO LUBELSKU – cykl akcji profilaktycznych prowadzonych na terenie województwa lubelskiego przez lekarzy zrzeszonych w LZLR-P i skierowany do ich pacjentów.
Pierwsza, inauguracyjna akcja cyklu odbyła się rok temu 22 września w Międzynarodowy Dzień Świadomości Przewlekłej Białaczki Szpikowej. Akcja spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród pacjentów świadczącym o dużej potrzebie podobnych działań.

Wykonano ok. 5500 badań morfologii krwi, zarejestrowano 573 potencjalnych dawców komórek macierzystych szpiku. Według naszych informacji, jeden z zarejestrowanych wtedy potencjalnych dawców miał szansę zostać dawcą faktycznym i uratować ludzkie życie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, również w tym roku 22 września Międzynarodowy Dzień Świadomości Przewlekłej Białaczki Szpikowej na Lubelszczyźnie będzie kolejną akcją PROFILAKTYKI PO LUBELSKU. Tego dnia 140 związkowych przychodni na terenie całego województwa od godziny 8.00 do 13.00  będzie  pobierać swoim pacjentom krew na morfologię krwi. Wykonawcą analiz będzie Centrum Medyczne LUXMED - partner akcji. Badanie zostanie wykonane każdemu pacjentowi przychodni, który w tym celu się zgłosi. Wyniki badań przekażą pacjentom ich lekarze rodzinni. Badania są dla pacjentów bezpłatne,  a ich koszty pokrywają przychodnie.

Oprócz wykonania morfologii krwi, w ramach akcji przewidziana jest edukacja dotycząca potrzeb transplantacji komórek macierzystych szpiku oraz możliwości zostania ich dawcą.   W tym zakresie akcję wspiera kolejny partner - Fundacja Dawców Komórek Macierzystych Szpiku (DKMS). W przychodniach biorących udział w tym przedsięwzięciu będą plakaty i ulotki informujące o szczegółach transplantacji komórek macierzystych szpiku wraz z możliwością rejestracji potencjalnych dawców od godz. 8.00 do 18.00.
W dzień akcji ilość pobranych badań w poszczególnych powiatach będzie regularnie przekazywana przez Koordynatorów Powiatowych do „bazy” - siedziby LZLR-P na  ul. Kruczkowskiego 14 w Lublinie. Przygotowania do akcji obejmują nie tylko skomplikowany logistycznie proces dostarczenia materiałów do pobrań oraz odbiór analiz jednego dnia z wielu przychodni zlokalizowanych na terenie całego województwa, ale również przygotowania merytoryczne. Są to warsztaty dla lekarzy rodzinnych z zakresu hematoonkologii i transplantologii zorganizowane w oparciu      o siły naukowe Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie kierowanej przez prof. Marka Husa. Szkolenie prowadzi dr Adam Walter-Croneck.
 
Drugie szkolenie, dla personelu pielęgniarskiego, obejmuje podstawy z zakresu zasad transplantacji komórek macierzystych szpiku oraz warunków zostania ich dawcą. Przeszkolone pielęgniarki będą wykonywać ankiety i pobierać wymazy z wewnętrznej powierzchni policzka celem pozyskania materiału genetycznego od osób, które zgłoszą gotowość zostania dawcą komórek macierzystych szpiku.

Ankiety i materiał genetyczny z każdej praktyki odbierze Fundacja Dawców Komórek Macierzystych Szpiku, która prowadzi rejestr potencjalnych dawców zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

Mamy nadzieję, że w długofalowej perspektywie PROFILAKTYKA PO LUBELSKU przyniesie znamienne korzyści. Wyniki pobranych morfologii są do oceny niemal natychmiast. Budowanie świadomości pacjentów w zakresie problemów zdrowotnych, w tym hematologicznych i wskazywanie możliwości ich rozwiązywania jest procesem długotrwałym. Oczywistym jest, że na efekty edukacji przyjdzie poczekać. Bardzo ważny jest każdy potencjalny dawca komórek macierzystych szpiku zarejestrowany w trakcie akcji,       bo jest on jeszcze jedną szansą dla potrzebującego chorego człowieka. Jednak dopiero odpowiedni poziom edukacji środowiskowej ma szansę sprawić, że bycie dawcą będzie powszechne, a szans na leczenie dla chorych hematologicznych więcej. PROFILAKTYKA PO LUBELSKU- nasz produkt regionalny to wspólne działania lekarzy rodzinnych, hematoonkologów i pacjentów na rzecz polskiej transplantologii.
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: