r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy z dn. 18.02.2013
18-02-2013

Ogłoszenie Wójta Gminy z dn. 18.02.2013

Wójt Gminy Trzydnik Duży poszukuje osoby prowadzącej gospodarstwo rolne w celu podpisania umowy świadczenia usługi z zakresu zapewnienia miejsca przetrzymywania zwierząt gospodarskich.

Przedmiot usługi obejmuje:
 
1/ przygotowanie miejsca, przyjęcie i przechowanie przez określony okres zwierząt gospodarskich wskazanych przez osobę działająca na podstawie upoważnienia z ramienia gminy,

2/ zapewnienie odpowiednich warunków bytowania.
Wynagrodzenie z tytułu podpisanej umowy ustalone będzie każdorazowo przez strony, za każde zwierzę z uwzględnieniem gatunku, długości okresu pozostawania w gospodarstwie, poniesionych kosztów wyżywienia i utrzymania.

Należność będzie wypłacona na podstawie przedstawionego rachunku uwzględniającego w/w koszty.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do 11 marca 2013 r, w tut. Urzędzie pokój nr 14 /p. Pytlak/ lub telefonicznie pod nr 15/873 18 79 wew.325.
 
 
Wójt Gminy
Franciszek Kwiecień
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: