r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Wnioski na usuwanie azbestu
11-11-2012

Wnioski na usuwanie azbestu

Kolejni mieszkańcy gminy Trzydnik Duży mają szanse na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Wnioski będą przyjmowane od 19 listopada do 18 grudnia, a ich realizacja jest planowana na lato przyszłego roku. 


"Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi" w gminie Trzydnik Duży będzie realizowany drugi rok. Do połowy grudnia tego roku z ponad 20 posesji zniknie ponad 2 tysiące 615 metrów kwadratowych szkodliwych wyrobów. Z szacunkowych danych wynika, że do utylizacji pozostanie jeszcze około 535 tysięcy metrów.

Tak jak rok temu, również w rozpoczynającym się teraz naborze, wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby fizyczne, które nie są przedsiębiorcami, posiadają tytuł prawny do budynku, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest lub tytuł prawny do nieruchomości, na której odpady są zgromadzone na pryzmie, a zostały zdemontowane przed 2004 rokiem. We wniosku należy podać ilość wyrobów zawierających azbest w metrach kwadratowych i planowany termin, w przypadku usuwania wyrobów azbestowych z dachu budynku.

Druki wniosków, załączniki oraz regulamin dofinansowania są dostępne na stronie: www.azbest.lubelskie.pl, a szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy w Trzydniku Dużym w pokoju nr 11 lub telefonicznie pod numerem: 15 873 18 79 wewnętrzny 325.

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: