r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

25-10-2012

Biuro Porad Obywatelskich i Prawnych w Kraśniku

Biuro jest miejscem w którym BEZPŁATNIE można skorzystać z porady prawników oraz doradców obywatelskich. Celem funkcjonowania biura jest udzielanie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej informacji o przysługujących im uprawnieniach wynikających z przepisów prawa, wskazywanie obowiązującego w danej sprawie trybu postępowania oraz możliwości uzyskania wsparcia w różnych instytucjach pomocowych. Porady udzielane są zgodnie z zasadami bezpłatności, poufności, bezstronności oraz aktualności i rzetelności informacji.
Biuro Porad Obywatelskich i Prawnych mieści się w Kraśniku Fabrycznym przy ul. Juliusza Słowackiego 7, w budynku małej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 (wejście od strony szpitala).
Darmowe porady można uzyskać w godzinach otwarcia biura:
* Poniedziałek 10.00 - 18.00
* Wtorek 8.00 - 18.00
* Środa 8.00 - 14.00
* Czwartek 10.00 - 18.00

Tel. 81 8255525
E-mail bpoip_krasnik@oic.lublin.pl
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

Mobilna aplikacja Gminy My Local News
Mobilna aplikacja Gminy Trzydnik Duży My Local News
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: