r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Oferta realizacji zadania publicznego
06-04-2012

Oferta realizacji zadania publicznego

pt."Organizacja konferencji propagującej zdrowe obyczaje połączonej z tradycyjnym spotkaniem wielkanocnym"
Uwagi dotyczące oferty można składać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w BIP oraz na stronie internetowej gminy tj. od dnia 6 kwietnia 2012 roku, w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy - pok. nr 8, listownie na adres: Urząd Gminy Trzydnik Duży, Trzydnik Duży 59A, 23-230 Trzydnik Duży lub drogą mailową na adres ugtrzydnik@ops.pl.

Oferta
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna