r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

 Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na obszarze sąsiadujących ze sobą gmin Gościeradów, Trzydnik Duży i Dzierzkowice w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
30-06-2010

Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na obszarze sąsiadujących ze sobą gmin Gościeradów, Trzydnik Duży i Dzierzkowice w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Wójt Gminy Gościeradów uprzejmie informuje, że w dniu 8 lutego 2010 r. jako lider Konsorcjum gmin Gościeradów, Trzydnik Duży i Dzierzkowice podpisał z Zarządem Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Działania 6.1, kategoria III: Bezpieczeństwo ekologiczne Nr konkursu: 02/RPOWL/6.1/2009

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: