r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Informacja OPS o realizacji projektu - Promocja integracji społecznej
24-09-2009

Informacja OPS o realizacji projektu - Promocja integracji społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizuje projekt pt. „Uwierz w siebie – integracja społeczna w gminie Trzydnik Duży”, który jest kontynuacją projektu z 2008 r.

Termin realizacji od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

Kwota do wykorzystania w projekcie 38 000,00 PLN


Dokument:


 Informacje o realizowanym projekcie

 Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: