r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Uwaga azbest !!!
12-08-2009

Uwaga azbest !!!

Wójt Gminy Trzydnik Duży informuje zainteresowanych mieszkańców Gminy Trzydnik Duży, że w terminie do 31 października 2009 r. w tut. Urzędzie pok. nr 11 będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie wykonania prac w 2010 r. związanych z demontażem i utylizacją materiałów zawierających azbest z budynków położonych na terenie Gminy Trzydnik Duży ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub mające inny tytuł prawny do władania budynkiem i nieruchomością z zastrzeżeniem, że nieruchomość nie jest wykorzystywana wyłącznie na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. nr 173, poz. 1807 z póź. zm.)


Składając wniosek należy podać numer działki na której znajduje się budynek oraz obmiar materiałów zawierających azbest w m2


Zasady dofinansowania utylizacji odpadów azbestowych określa „Regulamin udzielania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na realizacje zadań związanych z demontażem i utylizacją materiałów zawierających azbest z budynków położonych na terenie Gminy Trzydnik Duży ” ustalony Zarządzeniem Nr 86/09 Wójta Gminy Trzydnik Duży z dnia 10.08.2009 r. Z regulaminem można się zapoznać na stronie internetowej gminy Trzydnik Duży pod adresem www.trzydnik.lubelskie.pl, lub w Urzędzie Gminy w Trzydniku Dużym pokój numer 11 ( P. Edward Pytlak) oraz telefonicznie (0-15) 873 18 79. 

Dokumenty:
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna