r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Działalność Gospodarcza
30-04-2009

Działalność Gospodarcza

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885)przedsiębiorcy mają obowiązek dokonać przeklasyfikowania przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.

Informuję, ze gmina podjęła współpracę z Urzędem Statystycznym w Lublinie w sprawie przeklasyfikowania wg PKD 2007 działalności osób fizycznych wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON.

W tut. Urzędzie za pomocą ankiet aktualizacyjnych istnieje możliwość przeklasyfikowania podmiotów poprzez przypisanie odpowiednich symboli nowej klasyfikacji oraz aktualizacji danych zawartych w rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON.

Podmioty, które nie zgłosiły dotychczas zmiany kodów wykonywanej działalności w obowiązującym trybie, tzn. poprzez wniosek RG-1 złożony w urzędzie statystycznym lub w urzędzie gminy mogą dokonać aktualizacji danych w pok. Nr 8 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu Gminy Trzydnik Duży.

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: